پایان نامه معماری با محوریت معماری تاریخی

 

در پایان نامه معماری یکی از عناوین مورد توجه تاریخ معماری است که از زمانی شروع شد که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به ساخت و ساز سر پناهی برای خود شدند که معماری از دوران خیلی پیش تر این نیاز را بر طرف کرد
در معماری عموما به صورت گروهی صورت می گیرد حتی هزاران سال پیش که معماران کارهای عظیمی انجام می داند در   پایان نامه معماری توضیح می دهیم که معماری ایران به هزاران سال قبل بر می گردد و با توجه به مسائل مختلف از جمله علل مذهبی تعامل و توسعه پیدا کرده است در معماری ایران ویژگیهایی همچون رعایت مسائل علمی در ساختمان ، محاسبات بی نقص ، ستون های بلند طراحی زیبا و مناسب و...   ایران را از دیگر کشور ها متمایز کرده است زیرا با وجود سادگی در معماری ایران زیبایی و شکوه  را به رخ می کشد

 

                                          

 

 

                                                                                                                     
معماری در ایران دارای مفهوم دینی هست شبیه به دیگر کشور های جهان که وابسته به اقلیم و شرایط موجود مثل مصالح، فرهنگ ،دین و آیین معماری کشور خود را توسعه و تکامل می دهند. 
در  پایان نامه معماری می خوانیم که در جامعه ایران مردم به زندگی شخصی و حرمت توجه ویژه ای دارند که ای موضوع معماری ایران را درون گرا کرده است 
معماران ایرانی سعی بر این امر دارند مصالح مورد نیاز را از نقاط نزدیک تهیه کنند و ساختمان را به گونه ای طراحی می کنند که نیاز به مصالحی غیر از مصالح خودشان نباشد در مطالب بعدی توضیحات کامل تری در رابطه با معماری تاریخی ارائه می کنیم 


ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری
ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری
مقاله Isi