پایان نامه معماری


در پایان نامه معماری شیوه ساخت و ساز و نوع طراحی و امور دیگر ساخت و ساز فیزیکی را معماری می گویند. معماری در ساختمان به هماهنگ سازی و زیبا شناسی فضاهای بیرونی و درونی می پردازد معماری را به صورت کامل باید از ساخت و ساز و مهندسی سازه متمایز ساخت.

 

معماری چیست ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 معماری تلفیقی از علم و هنر است ، معماری را می توان نمای بیرونی فرهنگ یک جامعه نامید و هر جامعه با توجه به فرهنگ مخصوص خود معماری خاص خود را دارد 
نکته قابل توجه در پایان نامه معماری ارتباط مستقیم شرایط اقلیمی با معماری آن کشور هست مثل : آب و هوا و...
معماران گاهی با نظر و ایده خود طراحی را آغاز می کنند اما به صورت کلی با الهام از شرایط اجتماعی یک ساختمان را طراحی می کنند زیرا عوامل بیرونی تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری نهایی معمار دارد 


توجه به بافت شهر برای شروع طراحی نیز نکته قابل توجهی است  که این مورد در شهرهای تاریخی بیشتر مورد توجه است زیرا برای ساخت و ساز مقرراتی دارند که نمای شهر به صورت تاریخی باقی بماند
در پایان نامه معماری توضیح می دهیم که همان مقدار که معماری با فرهنگ در ارتباط است رابطه مشخصی هم با مهندسی دارد بیشتر بنا های تاریخی که مورد توجه قرار گرفته اند توسط اشخاصی ساخته شده است که هم معمار و هم مهندس بوده اند 
عوامل موثر در معماری به نوع خود انواع گوناگونی دارد که سعی داریم در مطالب بعد به صورت جامع تری به توضیح آن بپردازیم

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری
ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه معماری
مقاله Isi