پایان نامه معماری


در پایان نامه معماری شیوه ساخت و ساز و نوع طراحی و امور دیگر ساخت و ساز فیزیکی را معماری می گویند. معماری در ساختمان به هماهنگ سازی و زیبا شناسی فضاهای بیرونی و درونی می پردازد معماری را به صورت کامل باید از ساخت و ساز و مهندسی سازه متمایز ساخت.

 

معماری چیست ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 معماری تلفیقی از علم و هنر است ، معماری را می توان نمای بیرونی فرهنگ یک جامعه نامید و هر جامعه با توجه به فرهنگ مخصوص خود معماری خاص خود را دارد 
نکته قابل توجه در پایان نامه معماری ارتباط مستقیم شرایط اقلیمی با معماری آن کشور هست مثل : آب و هوا و...
معماران گاهی با نظر و ایده خود طراحی را آغاز می کنند اما به صورت کلی با الهام از شرایط اجتماعی یک ساختمان را طراحی می کنند زیرا عوامل بیرونی تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری نهایی معمار دارد 


توجه به بافت شهر برای شروع طراحی نیز نکته قابل توجهی است  که این مورد در شهرهای تاریخی بیشتر مورد توجه است زیرا برای ساخت و ساز مقرراتی دارند که نمای شهر به صورت تاریخی باقی بماند
در پایان نامه معماری توضیح می دهیم که همان مقدار که معماری با فرهنگ در ارتباط است رابطه مشخصی هم با مهندسی دارد بیشتر بنا های تاریخی که مورد توجه قرار گرفته اند توسط اشخاصی ساخته شده است که هم معمار و هم مهندس بوده اند 
عوامل موثر در معماری به نوع خود انواع گوناگونی دارد که سعی داریم در مطالب بعد به صورت جامع تری به توضیح آن بپردازیم

سفارش پایان نامه معماری
انجام پایان نامه معماری
مقاله Isi


مطالب دیگر این گروه
پایان نامه حقوق خانواده پایان نامه حقوق خانواده انجام پایان نامه مدیریت توسط چه کسانی صورت می پذیرد؟ انجام پایان نامه مدیریت توسط چه کسانی صورت می پذیرد؟ پایان نامه حقوق شامل چه مواردی می شود؟  پایان نامه حقوق شامل چه مواردی می شود؟ پروپوزال نویسی با کمک افراد با تجربه پروپوزال نویسی با کمک افراد با تجربه انجام پایان نامه دکتری روانشناسی انجام پایان نامه دکتری روانشناسی آیا در مقطع ارشد نیز نیاز به نوشتن پروپوزال است؟ آیا در مقطع ارشد نیز نیاز به نوشتن پروپوزال است؟