پایان نامه مکانیک با محوریت نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی یکی از مهمترین گرایشهای دانشگاهی است که طی سالهای اخیر به طور گسترده در پایان‌نامه مکانیک و بسیاری از حوزه‌های علمی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان‌نامه مکانیک، نانوتکنولوژی به علم بررسی و مطالعه رفتار، خواص و کاربرد مواد و ساختارها و همچنین پدیده‌های مختلف در بعد نانو اطلاق می‌شود. به طور کلی، حوزه نانوتکنولوژی طی سالهای اخیر به عنوان یک گرایش میان‌رشته‌ای با کاربردهای فراوان مطرح شده که به واسطه‌ی تحلیل خواص در بعد نانو، امکان دستیابی به مواد و ساختارهای دارای خواص بهینه را فراهم می‌کند. مطالعه رفتار مواد و پدیده‌های مختلف در بعد نانو به لطف استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ در سالهای اخیر حاصل شده که از مهمترین آنها می‌توان به میکروسکوپهای الکترونی اشاره کرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

به جرات می‌توان گفت در حال حاضر کمتر حوزه‌ای وجود دارد که نانوتکنولوژی به آن وارد نشده باشد. به طوری که امروزه کاربرد علم و مهندسی نانوتکنولوژی به مقیاس آزمایشگاهی محدود نمی‌شود و در بسیاری از مصارف صنعتی از جمله علم پزشکی، الکترونیک، صنایع نظامی به طور گسترده به کار می‌رود. در پایان‌ نامه مکانیک با موضوع نانوتکنولوژی، روش تحقیق می‌تواند بسیار متنوع بوده و شامل بررسی تجربی پدیده‌های مختلف (مکانیکی، فیزیکی و...)، اصلاح خواص مواد بر اساس بعد نانو و یا طراحی مواد و سیستمهای نانومقیاس با کاربردهای اختصاصی باشد. همچنین به تازگی توجه ویژه‌ای به حوزه ساخت قطعات صنعتی با بهره‌گیری از مواد نانوساختار می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به استفاده از اشکال مختلف مواد نانو (نانوتیوب کربن، نانوکامپوزیتها و...) در صنایع مختلف اشاره کرد.

 

ثبت نام دوره آموزشی پایان‌نامه مکانیک

ثبت نام دوره آموزشی پایان‌نامه مکانیک

مقاله isi