پایان نامه مکانیک با موضوع کامپوزیت

در پایان نامه مکانیک  به طور خلاصه می‌توان اینطور گفت که کامپوزیتها موادی دو (یا چندجزئی) هستند که یک (و یا چند) جزء از آنها به عنوان تقویت‌کننده در یک ماده زمینه قرار گرفته‌ است.

در پایان نامه مکانیک  و مواد با موضوع کامپوزیت، منظور از تقویت‌کننده، ماده‌ای است که موجب ارتقای هر یک از خواص ماده زمینه از جمله استحکام، مقاومت به حرارت و ... می‌شود. عموما یک ماده کامپوزیتی با هدف اصلی دستیابی به مجموعه (ترکیب) ایده‌آلی از خواص تولید می‌شود، به طوری که کامپوزیت نهایی از تلفیق مطلوبی از خواص مواد سازنده خود برخوردار باشد.  کامپوزیتها انواع مختلفی دارند و بر اساس نوع ماده زمینه یا تقویت کننده، روش ساخت، شکل ماده تقویت‌کننده و بسیاری معیارهای دیگر طبقه‌بندی می‌شوند.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

یکی از مهمترین نوع طبقه‌بندی کامپوزیتها بر اساس ماده زمینه آنهاست که می‌تواند فلزی، پلیمری و یا سرامیکی باشد. در پایان‌نامه مکانیک و مواد با موضوع کامپوزیت، روش تحقیق می‌تواند ساخت کامپوزیتهای مختلف از طرق گوناگون (شامل روشهای لایه‌نشانی، قالبگیری تزریقی، قالبگیری فشاری، رشته‌پیچی، متالورژی پودر و ...)، شبیه‌سازی فرآیندهای مختلف از جمله آزمونهای مکانیکی (خمش، ضربه و...) و یا تلفیقی از هر دوی این روشها باشد.

 

حوزه کامپوزیت در قیاس با بسیاری از زمینه‌ها در پایان نامه مکانیک  و مواد، مبحثی نسبتا جدید محسوب می‌شود، با اینحال با توجه به گستردگی قابلیتها و بالاخص تنوع بی‌نظیر مواد کامپوزیتی، حجم تحقیقات و توسعه انجام شده در سالهای اخیر در این زمینه بسیار درخور توجه است. همچنین شایان ذکر است که کشور ما به لحاظ طراحی، ساخت و توسعه مواد کامپوزیتی، جایگاه بسیار خوبی در سطح منطقه و حتی جهان دارد و سهم قابل توجهی از تحقیقات اخیر در حوزه کامپوزیت توسط محققین داخلی انجام شده است.