پروپوزال در  پایان نامه حسابداری

 پایان نامه حسابداری سیستمی است که در آن فرایند جمع آوری, طبقه بندی, ثبت, خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های  پایان نامه حسابداری, در اشکال و مدل های خاص انجام می گیرد. به این ترتیب افراد ذینفع درون سازمانی کثل مدیران سازمانی و یا برون سازمانی مثل بانک ها, مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مودیان مالیاتی, می توانند از این اطلاعات استفاده کنند.

                                                                   

           

        

 

 رشته و پایان نامه حسابداریدارای سه گرایش با سه نوع فعالیت متفوات است که عبارتند از :

  • حسابداری

حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه آن فراهم نمودن اطلاعات کمی, که اساساً دارای ماهیت مالی هستند, درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم گیری های اقتصادی سودمند باشند.

  • حسابرسی

حسابرسی فرایند منظم, باقاعده و سیستماتیک در راستای جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی, به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد.

  • حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر به کار گیری رویکردهای استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم گیری های مالی تدوین گردیده است. تا از این سیر بتواند مدیران توانمندی را در حوزه های مختلف از جمله مدیران عامل, صنعتی و مشاوران مالی تربیت نماید.

یک پروپوزال استاندارد و خوب در پایان نامه حسابداری باید خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی باشد. خواننده پروپوزال باید پس از مطالعه آن بتواند قصد شما از انجام و اجرای این پژوهش را درک نموده و بفهمد که شما به چه هدفی و با کمک چه روش هایی قصد انجام و عملیاتی کردن این پروپوزال را دارید.

انجام پایان نامه حسابداری 

سفارش پایان نامه خسابداری

مقاله isi

 


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟