پروپوزال رشته روانشناسی را چگونه می توان آماده کرد؟

برای پروپوزال نویسی روانشناسی به چه مواردی نیاز داریم؟
آیا میدانید پروپوزال چیست؟ آیا با نحوه انجام پروپوزال آشنایی دارید؟
آیا می دانید پروپوزال نویسی یکی از مراحل انجام پایان نامه است؟
پروپوزال نویسی برای انجام پایان نامه ضروری و لازم است و البته اجباری!اجباری از این لحاظ که شما زمانی که وارد ترم های پایانی خود می شوید باید کم کم به فکر انجام پایان نامه خود باشید و برای انجام پایان نامه اولین مرحله پروپوزال نویسی است. پروپوزال نویسی برای هر رشته ای متفاوت از دیگر رشته است. مثلاً برای رشته روانشناسی باید پروپوزال مربوط به خود رشته را انجام داد.

 

                                                                                                        

 
برای انجام پروپوزال باید ابتدا موضوع مناسبی را انتخاب کرد. انتخاب موضوع می تواند همراه با کمک استاد راهنما و یا با کمک موسسه باشد. در انتخاب موضوع سعی کنید موضوعی جذاب و عالی را انتخاب نمایید که در عین حال تکراری نباشد. در مرحله دوم باید مشخص کنید که از چه روشهایی می خواهید برای انجام پایان نامه خود استفاده کنید. روش تحقیق، روش مصاحبه، روش ترجمه و ... از جمله روشهایی هستند که دانشجویان برای انجام پایان نامه خود از آن استفاده می نمایند.
در مرحله بعدی باید منابع استفاده شده را ذکر نمایید. این منابع باید به تایید استاد راهنما برسند لذا در انتخاب منابع دقت بالایی را بکار ببرید.
در مرحله بعدی باید مشخص کنید که برای انجام پایان نامه می خواهید به صورت تحقیقاتی کار کنید یا به صورت پروژ ای. اگر می خواهید به صورت تحقیقاتی کار پایان نامه را انجام دهید کار سختی پیش رو دارید زیرا باید به قدری قوی باشید که در مورد رشته خود یک مطلب جدید را عنوان کنید و به آن بپردازید. اما اگر به صورت پروژه ای کار انجام پایان نامه را ادامه دهید شاید کمی راحت تر باشید.

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال