پروپوزال نویسی با کمک افراد با تجربه

پروپوزال  یکی از مراحل انجام پایان نامه است. در واقع در مرحله ابتدایی انجام پایان نامه باید پروپوزال  نویسی را انجام داد.
پروپوزال نویسی همانند انجام پایان نامه باید با دقت صورت گیرد. پروپوزال  قبل از انجام پایان نامه باید نوشته شود.
لذا باید در ابتدا مشخص کنید که برای انجام پایان نامه بر روی چه موضوعی می خواهید کار کنید. بعد از مشخص شدن موضوع باید شروع به پروپوزال نویسی کنید. البته پروپوزال نویسی برای انجام پروژه کار آسانی نیست و اگر می خواهید بک پروپوزال عالی بنویسید و در همان ابتدای پروژه با یک پروپوزال  خوب شروع کنید این کار را به افراد با تجربه بسپارید.

 

                                                                                                       

 


انجام پایان نامه که همه برای آن معمولاً به مشکل برمی خورند و حتی بعضی افراد یک ترم را صرف انجام پایان نامه می نمایند کاری است که موسسات زیادی آن را انجام می دهند.
پروپوزال در واقع کاری است که به نفع دانشجو است. زیرا با انجام پروپوزال  دانشجو خود مسیر را ساخته و برایش روشن می شود که در مراحل انجام پروژه چه کاری باید انجام شود. 
در واقع موسسات که کار انجام پروژه را میپذیرند کار پروپوزال نویسی را نیز انجام میدهند. بعضی از دانشحویان به اشتباه فکر می کنند که پروپوزال  قسمت مهمی نیست و برای انجامش زمان زیادی را صرف نمی کنند و سعی می کنند خودشان آن را انجام دهند. این در حالیست که پروپوزال قسمتی از پایان نامه است که باید به تایید استاد برسد و مشکلات آن مشخص شود و سپس اصلاح شود زیرا اگر قسمتی از پروپوزال اشتباه باشد منجر به انجام پایان نامه اشتباه می گردد.
برای پروپوزال نویسی نیز باید زمان کافی در نظر گرفته شود. بعضی از دانشجویان متاسفانه بسیار دیر مراجعه کرده و موفق به دریافت پروپوزال به صورت کامل نمی گردند. لذا زمان کافی برای انجام پروژه را نیز در نظر بگیرید.

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال