پروپوزال نویسی برای پایان نامه

پروپوزال نویسی چیست؟ چرا برای انجام پایان نامه نیاز به پروپوزال نویسی است؟ پروپوزال نویسی چگونه نوشته می شود؟

پروپوزال که برای انجام هر پایان نامه ضروری است قبل از نوشتن پایان نامه اصلی انجام می شود. انجام پایان نامه مراحلی دارد که یکی از این مراحل پروپوزال نویسی است. برای پروپوزال نویسی هم خودتان می توانید اقدام نمایید هم می توانید این کار را به متخصصین بسپارید.

اگر از ابتدا قصد دارید انجام پایان نامه را به متخصصین بسپارید سعی کنید انجام پروپوزال را هم به خود آن ها واگذار نمایید.

 

 

پروپوزال خود به تنهایی مراحلی دارد که رعایت آن بسیار مهم است. از مراحل انجام پروپوزال برای رساله می توان به انتخاب موضوع رساله اشاره کرد.

انتخاب موضوع را می توان از مهم ترین قسمت های انجام پایان نامه در نظر گرفت.

انتخاب موضوع باید به گونه ای باشد که هم حرفه ای به نظر برسد و هم محتوای جالبی را برای آن بتوان ارائه داد.

پروپوزال نشان دهنده کاری است که می خواهید انجام دهید. در واقع برای انجام پایان نامه باید ابتدا یک نقشه و طرح کلی را برای آن در نظر بگیرید و تعیین کنید که پایان نامه را در چه موردی می توانید انجام دهید.

در واقع پروپوزال هم برای انجام پایان نامه ارشد و هم برای انجام پایان نامه دکتری ضروری است چرا که بدون پروپوزال خودتان هم دچار مشکل می شوید و نمی دانید در مورد چه چیزی می خواهید تحقیق نمایید.

با نوشتن پروپوزال نقشه راه تعیین می شود و شما در هنگام نوشتن پایان نامه دیگر سردرگم نیستید و به راحتی می توانید طبق نقشه ای که از قبل تعیین کرده اید پیش بروید و رساله خود را انجام دهید.

انجام پایان نامه بدون پروپوزال امکان پذیر نخواهد بود زیرا هم برای ارائه دادن باید پروپوزال داشته باشید و هم برای اینکه خودتان کار را به درستی انجام دهید نیاز به پروپوزال نویسی دارید.

انجام پروپوزال

ثبت نام دوره آموزشی پروپزال