پروپوزال و اهمیت دقت در نگارش آن

پروپوزال طرح اولیه و پیشنهادی تحقیق است و مهم ترین و اصلی ترین بخش هر کار تحقیقی و پژوهشی به حساب می آید. طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان درآمده است, چنانچه یک مهندس خبره به طرح اولیه نگاهی بیاندازد  قادر به تجسم ساختمان حاصل از این نقشه  می باشد. پس لازم است در که نوشتن پروپوزال به عنوان طرح اولیه پایان نامه نهایت دقت و وسواس را به خرج دهید تا در ادامه و مراحل اجرای پایان نامه به مشکلات اساسی و بنیادی برخورد نکنید. پروپوزال نقشه یا قطب نمای انجام تحقیق محسوب می شود و راهنمای پژوهشگر برای عملیاتی کردن و اجرای پروژه است.

 

                                   

چنانچه پژوهشگری پروپوزال خود را درست و با دقت تهیه کرده باشد و تمامی ارکان و اجزا  پروپوزال به ویژه طرح مسئله, اهمیت و ارزش پروژه, تاریخچه مطالعات, اهداف, سوالات, فرضیه ها و روش و مراحل انجام پروژه را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد, در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سردرگمی و ابهام روبه رو نخواهد شد. به طوری که برخی معتقدند تهیه پروپوزال با نهایت دقت وریزبینی بیش از 50 درصد رساله شما را به پیش خواهد برد.

نحوه کلی نگارش  پروپوزال شامل مواردی است که باید به آنها دقت شود و عبارتند از :

  • معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود برگزیده اید در قالب یک چکیده کوتاه و مفهومی
  • توضیح اهمیت موضوع
  • اشاره به پژوهش هایی که در گذشته انجام شده و معرفی تفاوت های زمینه کاری شما با موضوعات قلبی
  • اشاره به نتایجی که فکر می کنید از انجام پژوهش به آنها خواهید رسید
  • معرفی روش یا روش هایی که در عملیاتی کردن پروژه از آنها بهره خواهید جست
  • و در پایان انتخابی نام درخور, گویا, مناسب و کوتاه برای پایان نامه

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال

ثبت نام دوره آموزشی پروپوزال