چگونگی یادگیریپروپوزال نویسی

پروپوزال یا پیشنهاد پژوهشی نمودی از چارپوب یک پژوهش و وده هایی است که پژوهشگر درباره چگونگی انجام پژوهش خود و خروجی های آن ارائه می دهد. برای نوشتن یک پروپوزال قوی و قابل دفاع لازم است که پژوهشگر در پروپوزال خود شفاف و مستند به سوالات زیر پاسخ دهد:

                                                                

 • موضوع پژوهش من چیست؟چرا پرداختن به آن اهمیت دارد؟چه ابعاد و ویژگی هایی دارد؟دیگران چرا به آن پرداخته اند؟
 • دیگران چگونه این موضوع را پژوهش کرده اند؟ روی کدام ابعاد و با چه روش هایی کار کرده اند؟
 • مسئله پژوهش من چیست؟منفعت حاصل از انجام آن و ضرر حاصل از انجام ندادن آن چیست؟
 • دیگران تاچه حدی در این زمینه  کار کرده اند؟
 • چرا پژوهش های پیشین موفق به حل این مسئله نشده اند؟
 • روش, ابزار و جامعه هدف من کدامند؟چگونه این انتخاب ها, تولید داده مورد نیاز پژوهشم را تضمین می کند و به حل پژوهشم کمک می کند؟
 • داده های پژوهش من چگونه جمع آوری خواهد شد؟
 • یافته های پژوهش من چه چیزی به دانش موجود در حوزه مورد نظر اضافه می کند؟
 • یافته های پژوهش من چگونه به حل مسئله مورد نظر پژوهشم کمک می کند؟
 • منابع هسته حوزه پژوهش من کدامند؟ این منابع که در بخش فهرست منابع پروپوزال سیاهه می شوند نمایانگر این هستند که چقدر پژوهشگر در یافتن و بهره گیری از منابع هسته یا اصلی برای نگارش بخش های مختلف پروپوزال ورزیدگی و دقت نظر داشته است و تا چه حد نویی و ضرورری بودن پیوهش او وهمچنین انتخاب های او علمی و باور پذیرهستند. هر قدر منابع مرتبط تر, به روزتر و کامل تر باشند, پروپوزال قوت بیشتری پیدا می کند.

به پرسش های مبنا خوب بیندیشیم تا بتوانیم پخته بنویسیم. ژرف اندیشی درباره پرسش خهای بالا در فرایند خواندن و نوشتن به چخته نویسی پروپوزال کمک زیادی می کنند. یکی از دلایل خام نویسی و پراکنده گویی در پروپوزال ها بی هدف خواندن و جمع کردن و چیدن صرف مطالب است.

سفارش پروپوزال

انجام پروپوزال

 


مطالب دیگر این گروه
چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ چطور می توانیم پروپوزال خوبی از پایان نامه خود ارائه کنیم؟ آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 آموزش نگارش پایان نامه دکتری 1 انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ انجام پایان نامه حسابداری به چه گونه ای باید باشد؟ پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش پایان نامه مدیریت و رعایت قوانین نگارش انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 انجام پایان نامه مدیریت مالی 3 گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری گرد آوری محتوا در پایان نامه حسابداری