پایان نامه مکانیک با محوریت توربین گازی 

 

در  پایان نامه مکانیک  خوانیم که توربینهای گازی یکی از اجزای اصلی و کلیدی در بسیاری از کاربردها و فرآیندهای تولید انرژی، بالاخص در نیروگاههای الکتریکی هستند.در  پایان نامه مکانیک گفته می‌شود که اساس کار توربینهای گازی، تبدیل انرژی سوخت از طریق سه جزء اصلی کمپرسور، محفظه احتراق و خودِ توربین است. مراحل مختلف عملکرد یک توربین گازی برای تولید برق شامل احتراق مخلوط هوا-سوخت، چرخاندن و به حرکت در آمدن پره‌های توربین و در نتیجه به کار انداختن شفت (محور) و ژنراتور و در نهایت، حرکت الکترونها و ایجاد الکتریسیته است.

 

                                           

 

 

اولین کاربرد توربینهای گازی به منظور تولید انرژی الکتریسیته به حدود 80 سال پیش باز می‌گردد. توربینهای گازی می‌توانند از سوختهای مختلفی از جمله گاز طبیعی، نفتهای سوختی و سوختهای مصنوعی استفاده کنند. یکی از مهمترین مسائل در توربینهای گازی، بازدهی تبدیل سوخت به توان (انرژی) است که ارتباط مستقیمی با دمای کاری توربین گازی دارد، به طوری که عموما دمای بالاتر موجب دستیابی به بازدهی بالاتری می‌شود. در پایان‌نامه مکانیک با موضوع توربین گازی، روش تحقیق می‌تواند شامل بررسی ابعاد مختلف عملکرد آنها از جمله بازدهی (راندمان) باشد. همچنین طراحی توربینهای گازی، بخش مهمی از تحقیقات در این زمینه را شامل می‌شود. علاوه بر این به تازگی در روش تحقیق پایان نامه مکانیک  از راهکارهای مختلف دیگری به منظور ارتقای سطح عملکرد و کاهش هزینه توربینهای گازی استفاده می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به بهینه‌سازی سیکلهای ترمودینامیکی و تحلیل عوامل موثر بر انرژی مصرفی آنها اشاره کرد. در حال حاضر با توجه به چالشهای جدی بشر در دستیابی به منابع ارزان انرژی، استفاده از توربینهای گازی بازدهی بالا می‌تواند یک راهکار ایده‌آل در این زمینه باشد.  

انجام پایان نامه مکانیک

سفارش پایان نامه مکانیک

مقاله Isi